Indtast login oplysninger...

Vilkår & Betingelser

InsuBiz ApS er uden ansvar for indholdet i de materialer, som gøres tilgængelige på InsuBiz X-net. InsuBiz er alene ansvarlig for X-nets funktionalitet og opsætning.
Inaktive brugere logges automatisk af X-net efter 30 minutter. Af sikkerhedsmæssige hensyn anbefaler vi dog, at du færdiggør arbejdet og logger af systemet, inden du forlader din pc.